עיר בירה פריז
מועמדי ESTA בעוד שנה 1 891 564
הצטרף ל- VWP 1989
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA