עיר בירה ברלין
מועמדי ESTA בעוד שנה 2 160 492
הצטרף ל- VWP 1989
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA