עיר בירה רייקיאוויק
מועמדי ESTA בעוד שנה 62 782
הצטרף ל- VWP 1991
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA