עיר בירה רומא
מועמדי ESTA בעוד שנה 1 248 156
הצטרף ל- VWP 1989
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA