עיר בירה טוקיו
מועמדי ESTA בעוד שנה 3 672 493
הצטרף ל- VWP 1988
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA