עיר בירה ריגה
מועמדי ESTA בעוד שנה 21 459
הצטרף ל- VWP 2008
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA