עיר בירה ואדוז
מועמדי ESTA בעוד שנה 1 919
הצטרף ל- VWP 1991
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA