עיר בירה וילנה
מועמדי ESTA בעוד שנה 24 383
הצטרף ל- VWP 2008
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA