עיר בירה לוקסמבורג
מועמדי ESTA בעוד שנה 13 008
הצטרף ל- VWP 1991
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA