עיר בירה אמסטרדם
מועמדי ESTA בעוד שנה 777 886
הצטרף ל- VWP 1989
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA