עיר בירה וולינגטון
מועמדי ESTA בעוד שנה 338 371
הצטרף ל- VWP 1991
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA