עיר בירה אוסלו
מועמדי ESTA בעוד שנה 290 688
הצטרף ל- VWP 1991
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA