עיר בירה ליסבון
מועמדי ESTA בעוד שנה 185 010
הצטרף ל- VWP 1999
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA