עיר בירה סינגפור
מועמדי ESTA בעוד שנה 133 627
הצטרף ל- VWP 1999
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA