עיר בירה לובליאנה
מועמדי ESTA בעוד שנה 25 015
הצטרף ל- VWP 1997
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA