עיר בירה שטוקהולם
מועמדי ESTA בעוד שנה 554 600
הצטרף ל- VWP 1989
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA