עיר בירה לונדון
מועמדי ESTA בעוד שנה 4 558 681
הצטרף ל- VWP 1988
זכאי ל- ESTA כן

הגשת מועמדות לויזת ESTA