Wiza ESTA dla polskich obywateli

✓Osoby posiadające polski paszport mogą ubiegać się o wizę ESTA

Wiza ESTA lub „"Elektroniczny System Autoryzacji Podróży, to unikatowy system online stworzony przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu wstępnej kontroli wszystkich obywateli polskich wjeżdżających do USA bez regularnej wizy. W przeszłości większość Polaków odwiedzających USA musiała ubiegać się o wizę w ambasadzie USA. Z wizą ESTA może to nie być już wymagane. Odkąd Polska dołączyła do Programu Ruchu Bezwizowego (VWP) – polscy obywatele z polskim paszportem mogą ubiegać się online o zezwolenie ESTA na wjazd do USA na okres do 90 dni w celach biznesowych, turystycznych lub medycznych. Aplikacja jest dość prosta, a proces wydajny. Wystarczy wprowadzić wymagane informacje i kliknąć Prześlij. Wiza ESTA zostanie wysłana na adres e-mail podany we wniosku i możesz spodziewać się jej otrzymania w ciągu 72 godzin.

Dlaczego Polska jest częścią Programu Ruchu Bezwizowego?

Polska została ostatecznie zaakceptowana po wielu latach prób przystąpienia do Programu Ruchu Bezwizowego. Polska długo walczyła o utrzymanie odsetka odmów wydania wizy B1/B2 poniżej wymaganego limitu. W 2019 r. udało im się wreszcie utrzymać limit, zyskując korzyść w postaci przyjęcia do Programu Ruchu Bezwizowego (VWP). W rzeczywistości Polacy są jedną z najbardziej znaczących mniejszości w USA, a obecnie w Stanach Zjednoczonych mieszka 10 milionów Polaków. ESTA wzmacnia więzi amerykańsko-polskie, a dla Polaków wizyta w Stanach Zjednoczonych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

  Wiza ESTA - FAQ dla Polski

  • Wiza ESTA nie jest zwykłą, regularną wizą. Jest to technologia, która wstępnie sprawdza podróżnych przed wejściem na statek lub samolot docelowy do USA, aby Polacy mogli wjechać do USA bez regularnej wizy
  • Celem konieczności uzyskania zezwolenia ESTA jest ochrona Stanów Zjednoczonych przed niechcianymi zagrożeniami i pomoc Polakom w „bezproblemowych” odwiedzinach USA.
  • Polska jest jednym z 39 krajów uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego  • W przypadku odrzucenia wniosku ESTA posiadacze polskiego paszportu mogą zostać poproszeni o złożenie wniosku o wizę turystyczną B-1 lub wizę turystyczną B-2
  • Nawet zatwierdzona wiza ESTA może nie gwarantować wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych
  • Wiza ESTA jest ważna przez 2 lata i może być aktualizowana
  • Obywatele Polski podróżujący przez Stany Zjednoczone w ramach Programu Ruchu Bezwizowego mogą ubiegać się o wizę ESTA
  • Zaleca się złożenie wniosku o ESTA co najmniej 72 godziny przed zameldowaniem