Aktualizacja ESTA: dostępne aplikowanie online

Ważne jest, aby na bieżąco aktualizować wizę ESTA, szczególnie jeśli zmieniłeś adres, pod którym będziesz przebywać w USA lub adres e-mail, lub jeśli wpisałeś któryś z tych dwóch elementów nieprawidłowo; możesz to zrobić, wypełniając internetowy wniosek o aktualizację ESTA. Aby zaktualizować wizę ESTA, wykonaj czynności opisane w formularzu wniosku o aktualizację ESTA, wypełniając poprawnie wszystkie elementy.

Istnieją tylko dwa elementy, które możesz zaktualizować:

  • Adres, pod którym będziesz przebywać w Stanach Zjednoczonych.
  • Twój adres e-mail

Twój nowy numer ESTA zostanie automatycznie przesłany liniom lotniczym, które mogą wymagać okazania go przed wejściem na pokład. Zawsze należy mieć przy sobie wydrukowaną kopię zatwierdzonej wizy. Twój numer ESTA nie możne zostać zaktualizowany podczas przejazdu.

Twoja amerykańska wiza ważna jest przez dwa lata. Jeśli pochodzisz z kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) możesz podróżować do i ze Stanów Zjednoczonych przez 90 dni w okresie, w którym wiza jest ważna. Jeśli zmieniła się jakakolwiek informacja prawna w Twoim paszporcie będziesz musiał wypełnić nowy wniosek ESTA.

 

ZAKTUALIZUJ SWÓJ WNIOSEK ESTA