Förnya ditt ESTA: Online ESTA ansökan

Ett USA visum är bara giltigt i två år, så företagare och yrkesmän som ofta reser till USA behöver hålla sina ESTA visum ständigt uppdaterade genom att fylla i en förnyelseansökan i slutet av två årsperioden, eller när passet med det amerikanska visumet har gått ut. Det är även nödvändigt att fylla i ESTA förnyelseansökan och skicka in den om du har ett nytt pass eller om det har gjorts några juridiska ändringar, så som, ändrat medborgarskap, namn och kön. Ditt förnyade ESTA ersätter din gamla ESTA auktoriseringen och du måste använda ditt nya ansökningsnummer när du reser till USA. Ditt visum är länkat till ditt pass så du måste också uppdatera din auktoritetsprofil med nya detaljer.

Det är viktigt att du håller ditt visum för resor till USA uppdaterat och att du inte tappar bort det eller låter det gå ut. När du förnyar ditt ESTA visum kommer du behöva all information som du behövde när du först ansökte om det, då formuläret är ungefär likadant som det för att ansöka om ett nytt.

 

FÖRNYA DITT ESTA ONLINE